Факторинг/Цесія

Переуступка прав вимоги по договору факторингу (цесії) – Кредитна організація (Банк/МФО) переуступає право грошової вимоги за кредитним договором колекторській компанії відповідно до договору факторингу (цесії). Причина переуступки боргу полягає в порушенні Вами умов договору. Таким чином колекторська компанія стає Вашим новим кредитором. Ви зобов'язані здійснювати виплати на реквізити Вашого нового кредитора.

Діяльність нашої компанії ґрунтується на договорах відступлення прав вимоги (факторингу/цесії) - глава 47 ЦК України, а саме ст.ст. 512-523 встановлюють загальні підстави та порядок зміни кредитора у зобов’язанні. Закон передбачає, що до нового кредитора переходять права первинного кредитора у зобов’язанні в обсязі і на умовах, що існували на момент переходу цих прав, якщо інше не встановлено договором або законом. Заміна кредитора у зобов’язанні здійснюється без згоди позичальника. З метою належного виконання умов договору та виконання зобов’язання на актуальні реквізити, новий кредитор повідомляє позичальника про відступлення прав вимоги за договором.

Так як Ви не виконуєте свої зобов’язання по кредиту, компанія має право вимагати дострокового повернення всієї суми боргу, згідно умов Вашого кредитного договору та ч.2 ст.1050 Цивільного Кодексу України.

Для забезпечення своїх законних прав, компанія здійснює телефонні дзвінки, надсилає листи, текстові та голосові повідомлення, здійснює виїзди за місцем прописки/проживання/роботи, ініціює процес судового стягнення керуючись ст. 19 Цивільного Кодексу та ст. 3 Цивільно-процесуального Кодексу України.